{gallery}stories/zgodovina,thumbs=1,turbo=1{/gallery}

Z nadaljnjim razvojem mesta Piran se je pokazala tudi potreba po koreniti spremembi dosedanjega statuta gasilskega društva. 15. maja 1926 je občinski svet potrdil novi statut, ki je vseboval 33 členov. Z namenom, da bi bolje spoznali življenje in delo takratnega gasilskega društva, bomo nekatere teh členov na kratko povzeli.

 

1. člen

Po sklepu Občinskega sveta se v tem mestu ustanovi enota prostovoljnih gasilcev s ciljem, da bi imeli disciplinirano in izurjeno osebje za vse obliki neposrednih uslug, za pogasitev požarov in pomoč pri nesrečah.

 

2. člen

Gasilsko enoto sestavlja 23 mož: poveljnik, podpoveljnik, dva vodnika, dva podvodnika in 17 navadnih gasilcev. Prostovoljno, nad določenim številom, se enoti lahko priključita kot učenca dve osebi, ki pa morata počakati, da se izpraznita dve mesti, ki pa sta zagotovljeni.

 

5. člen

Gasilska enota je podrejena Nadzorni komisiji, ki jo izvoli Občinski svet. Le-ta nadzoruje red in disciplino in rešuje denarne zadeve.

 

6. člen

Gasilska enota se oblikuje na podlagi prostovoljnega nabora med vsemi meščani, za sprejem pa je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

a) dokazana poštenost,
b) starost med 21. in 35. letom,
c) fizična pripravljenost in sposobnost za izvajanje del, kot jih predvideva poklic.

 

7. člen

Komandant odloča o sprejemu gasilcev na podlagi mnenja pomočnikov in navadnih gasilcev ter izdaja odloke o imenovanju.

 

8. člen

Komandanta izvoli občinski odbor v soglasju z nadzorno komisijo.

 

9. člen

Nadzorna komisija skupno s komandantom podeljuje razne službe glede na sposobnost, primernost in starost kandidatov.

 

10. člen

Stroške v zvezi z ustanovitvijo gasilske enote krije občinski proračun.

 

11. člen

Nabor za enoto prostovoljnih gasilcev sledi v obdobjih, ki niso krajša od enega leta,razen v nepredvidenih primerih. Gasilci se zaobljubijo, da bodo svojo dolžnost opravljali z vnemo, odpovedovanjem in hrabrostjo.

 

12. člen

Med opravljanjem dolžnosti morajo gasilci imeti urejeno uniformo, točno morajo prihajati na vaje in manevre ter obiskovati predavanja nadrejenih.

 

13. člen

Ob prvem znaku za požar se morajo gasilci takoj zglasiti na postaji, obleči požarno uniformo ter se z ustreznimi napravami za gašenje odpraviti na kraj požara. Tu pa morajo ubogati ukaze komandanta ali tistega, ki ga nadomešča.

 

23. člen

Občina dodeljuje gasilcem 7.200 lir kot nadomestilo za njihovo delo. Interni pravilnik gasilcev naj razporeja omenjeni znesek.

 

25. člen

Za izjemno požrtvovalnost pri požarni akciji je posamezni gasilec lahko deležen denarne nagrade.

 

28. člen

Občina zavaruje gasilce za primer nezgode pri opravljanju njihove dejavnosti. Gasilci kakor tudi člani njihovih družin nimajo pravice zahtevati višjega odškodninskega zneska, kot je zapisan v zavarovalni polici.

 

29. člen

Ko komandant preneha s funkcijo, še vedno obdrži častni naziv.